טיפולים במרפאת כאב

טכניקה המאפשרת שיבוש ההולכה העצבית של הכאב על ידי חימום הרקמה בקצה המחט. קיימות שתי אפשרויות לביצוע הטכניקה וזאת כתלות בסוג העצב בו מתכונים לטפל. הראשונה, בקרבת עצבים המוליכים כאב בלבד. במקרה כזה קצה המחט מחומם ל 80 מעלות למשך דקה אחת ובכך מתבצעת צריבה של העצב ופגיעה בתפקודו לתקופה של כשנה עד שנתיים עד לצמיחתו המחודשת של העצב. השנייה, על ידי חימום קצה המחט ל 38-40 מעלות כך שנפגעים רק העצבים המוליכים כאב ללא פגיעה בעצבים המוליכים תחושה או תנועה. דבר זה מתאפשר הודות להבדלים האנטומיים במבנה העצבים הללו והוא שימושי בקרבת שורשי עצבים בעמוד השדרה ובעצבים פריפריים נוספים. הטיפול בגלי רדיו מתבצע תחת הדמיה בשיקוף או באולטרסאונד.

צור קשר
close slider
צור קשר
close slider